vrsek

Včelstva

Včelařením se zabývám od roku 2001. Včelstva plemene včela medonosná kraňská (Apis melifera carnica) chovám v tenkostěnných nástavkových úlech typu Langstroth. Dna úlů jsou celozasítovaná, což umožňuje celoroční sledování zdravotního stavu včelstev bez jejich rušení.

Základem včelstev jsou matky kmene Vigor® vyšlechtěné Ing. Květoslavem Čermákem, CSc. z Včelařské šlechtitelské stanice Petrušov. Včelstva kmene Vigor jsou životaschopná, vhodná pro farmový chov, využívající dobře všechny druhy snůšek, mírná a současně dobře bránící svoje obydlí, dobře sedící na plástech, s malým sklonem k rojení, dobře stavící dílo, tvořící málo voskových můstků, maximálně přizpůsobivá různému prostředí i různému způsobu chovu včetně různého úlového prostoru co do velikosti a uspořádání (dvouprostorové vs. vícenástavkové úly), ukládající zásoby medu ve vrstvách (nástavcích), vzdušně víčkující med, dobře přezimující, přiměřeně plodná, mající dlouhověké a výkonné včely, otužilá, odolná proti nemocem, varroatolerantní.

vcelstva
dole


© Med z čísla 5 – Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., telefon: 737 146 123, e-mail: med@med5.cz, fotografie: Ing. Eva Svobodová, Ph.D.
Návrh a realizace: Svatava Říhová, e-mail: svata55@post.cz TOPlist